Beschermingsbewind


Vroegsignalering door werkgevers

Heeft uw medewerker financiële problemen?

Als werkgever kunt u geconfronteerd worden met medewerkers die geldproblemen en hoge schulden hebben. Het duidelijkste signaal is wanneer u een verzoek tot loonbeslag ontvangt. Volgens het Nibud heeft maar liefst 46% van de werkgevers te maken met loonbeslag.

Geldzorgen hebben een grote invloed op uw medewerker. Veel voorkomende symptomen zijn stress, slapeloosheid en een verhoogd ziekteverzuim. Het is van groot belang om dit onderwerp uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken.

Het is een feit dat een medewerker met financiële problemen veel kosten met zich meebrengt. Volgens het Nibud kunnen de kosten oplopen tot € 13.000,- per jaar, dit kan komen door:

productiviteitsafname met 20% als gevolg van medewerker met geldzorgen

toename van ziekteverzuim met gemiddeld 7 dagen per jaar

verhoging druk op administratie: verwerken van een loonbeslag neemt gemiddeld 3 uur in beslag

In het kader van goed werkgeverschap en verantwoord en maatschappelijk ondernemen (MVO) kunt u uw medewerker met mij in contact brengen.

Maak financiële ontzorging onderdeel van uw personeelsplan en neem contact op via het contactformulier of bel vrijblijvend voor meer informatie.

www.nibud.nl/beroepsmatig/medewerkers-financieel-fit/