Beschermingsbewind


Filon Financiële Zorg ondersteunt u op een persoonlijke en betrouwbare wijze.


Bewindvoering is een (tijdelijke) beschermingsmaatregel met als doel om uw financiële positie te stabiliseren en te optimaliseren. Na de uitspraak van het bewind bent u nog steeds handelingsbekwaam, alleen uw financiële zaken worden uit handen gegeven.


Specifieke dienstverlening

Opstellen budgetplan / begroting; dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven

Openen beheer- en leefgeldrekening

Beheren van administratie (postverwerking en betalingsverkeer)

Hulp bij het aanvragen van uitkering

Aanvragen van bijzondere bijstand, toeslagen en subsidies

Contacten onderhouden met gemeente, instellingen en indien nodig schuldeisers

Verzorgen van belastingaangifte

Aanvragen van kwijtscheldingen voor de gemeentelijke belastingen

Afsluiten van uitvaartverzekering, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering en eventuele andere contracten


Controle door kantonrechtbank

De beschermingsbewindvoerder heeft een verantwoordelijke taak en moet aan veel eisen voldoen op gebied van kennis en kunde. Filon Financiële Zorg voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor professionele bewindvoerders en wordt jaarlijks getoetst door de accountant en kantonrechter.

Filon Financiële Zorg legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter door het verstrekken van uw Rekening en Verantwoording over het voorgaande jaar. Dit is een overzicht van uw inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden.

Filon Financiële Zorg, in uw belang...