Beschermingsbewind

 

Onze cliënten zijn vaak kwetsbaar door verschillende oorzaken: lichamelijke- en/of verstandelijke beperkingen, psychiatrische problemen, verslavingsproblematiek of door schulden. Kenmerkend is dat iemand (tijdelijk) niet in staat om zelf het financiele beheer te voeren.

Daarom is het van het grootste belang om te zorgen met beschermingsbewind voor structuur en overzicht, door het overnemen van persoonlijke financiën.

Filon Financiële Zorg draagt zorg voor een juiste en tijdige afhandeling van financiële rechten en plichten en ondersteunt u op een persoonlijke en betrouwbare wijze.

 

Bewindvoering is een (tijdelijke) beschermingsmaatregel met als doel om uw financiële positie te stabiliseren en te optimaliseren. Na de uitspraak van het bewind bent u nog steeds handelingsbekwaam, alleen uw financiële zaken worden uit handen gegeven.

 

Specifieke dienstverlening

 • Opstellen budgetplan / begroting; dit is een overzicht van alle inkomsten en uitgaven
 • Openen beheer- en leefgeldrekening
 • Beheren van administratie (postverwerking en betalingsverkeer)
 • Hulp bij het aanvragen van uitkering
 • Aanvragen van bijzondere bijstand, toeslagen en subsidies
 • Contacten onderhouden met gemeente, instellingen en indien nodig schuldeisers
 • Verzorgen van belastingaangifte
 • Aanvragen van kwijtscheldingen voor de gemeentelijke belastingen
 • Afsluiten van uitvaartverzekering, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering en eventuele andere contracten

 

Controle door kantonrechter

De beschermingsbewindvoerder heeft een verantwoordelijke taak en moet aan veel eisen voldoen op gebied van kennis en kunde.

Filon Financiële Zorg voldoet aan de wettelijke kwaliteitseisen voor professionele bewindvoerders en wordt jaarlijks getoetst door de accountant en kantonrechter.

Filon Financiële Zorg legt jaarlijks verantwoording af aan de kantonrechter door het verstrekken van uw Rekening en Verantwoording over het voorgaande jaar. Dit is een overzicht van uw inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden.

 

Werkgebied

Filon Financiële Zorg is ervan overtuigd dat beschermingsbewind in je eigen omgeving zorgt voor een zeker en vertrouwd gevoel. Filon Financiële Zorg heeft kennis van de

betrokken gemeenten, instanties, lokale regelgeving, cultuur en gebruiken in de regio Oost-Brabant.

Voor bewindvoering in Eindhoven, gemeente Maashorst (Uden e.o.), gemeente Meierijstad (Veghel e.o.), Oss, Nijmegen, 's-Hertogenbosch, Helmond en omstreken,

zijn we u graag van dienst. 

Indien u buiten deze regio afkomstig bent en u bent geïnteresseerd in de dienstverlening van Filon Financiële Zorg, neem dan contact op via onderstaande gegevens om de mogelijkheden te bespreken.

 

 

Vroegsignalering door werkgevers

Heeft uw medewerker financiële problemen?

Als werkgever kunt u geconfronteerd worden met medewerkers die geldproblemen en hoge schulden hebben. Het duidelijkste signaal is wanneer u een verzoek tot loonbeslag ontvangt. Volgens het Nibud heeft maar liefst 46% van de werkgevers te maken met loonbeslag.

Geldzorgen hebben een grote invloed op uw medewerker. Veel voorkomende symptomen zijn stress, slapeloosheid en een verhoogd ziekteverzuim. Het is van groot belang om dit onderwerp uit de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken.

Het is een feit dat een medewerker met financiële problemen veel kosten met zich meebrengt. Volgens het Nibud kunnen de kosten oplopen tot € 13.000,- per jaar, dit kan komen door:

 • productiviteitsafname met 20% als gevolg van medewerker met geldzorgen
 • toename van ziekteverzuim met gemiddeld 7 dagen per jaar
 • verhoging druk op administratie: verwerken van een loonbeslag neemt gemiddeld 3 uur in beslag

 

In het kader van goed werkgeverschap en verantwoord en maatschappelijk ondernemen (MVO) kunt u uw medewerker met mij in contact brengen.

Maak financiële ontzorging onderdeel van uw personeelsplan en neem contact op via het contactformulier of bel vrijblijvend voor meer informatie.

www.nibud.nl/beroepsmatig/medewerkers-financieel-fit/

 

 

Tarieven

Met beschermingsbewind bij Filon Financiële Zorg bent u goed vertegenwoordigd. De tarieven voor professioneel bewind zijn wettelijk vastgesteld en worden jaarlijks door de staatscourant bekend gemaakt.

Via onderstande link van Horus, de brancheorganisatie voor professionele bewindvoerders, kunt u de tarieven raadplegen. 

 

https://www.horus.nl/assets/files/tarievenkaart-2022-horus.pdf